ઇંગલિશ English

એમએચ ફેક્ટરીઝ ટૂર

સીવણ થ્રેડો ફેક્ટરી

બોબબીન વાન્ડર

હાઇ તાપમાન અને હાઇ પ્રેશર ડાઈંગ મશીન

ઉચ્ચ તાપમાન / હાઇ પ્રેશર ડાઈંગ મશીન

સામાન્ય પેગોડા લેન્ડિંગ મશીન

ભરતકામ થ્રેડો ફેક્ટરી

સ્લેક વૉલિંગ

સામાન્ય વાયર લેવું મશીન

રિવાઇન્ડિંગ

હન્ક

ડ્યુઅલ ટાઇપ ટ્વિસ્ટર

ઇન્વર્ટેડ યાર્ન

ડાઇંગ મશીનરી અને ઍપરેટસ

બ્રાન્ડ

  

તપાસ હવે
1000 અક્ષરો બાકી
ફાઇલો ઉમેરો

કૉપિરાઇટ © 1999-2017

Ningbo MH યાર્ન અને થ્રેડ ફેક્ટરી.